Předseda asociace


Mikuláš Melena

předseda Asociace provozovatelů
PCO u HZS, z. s.

Odborný životopis

Střední odborné vzdělání – mechanik elektronik, zaměření výpočetní technika a TVP,

Rozšíření odbornosti: 

 • vyhl. 50, §8, odborná způsobilost v elektrotechnice, pracovník pro řízení činnosti a provozu,
 • Z-OZO-85/2018, osoba odborně způsobilá, dle §11 odst.1, zákona č. 133 /1985 o PO, ve znění pozdějších předpisů,
 • kurzy na autorizaci pro činnost s PBZ, PBS a jiných bezpečnostních systémů + pořádání těchto kurzů,
 • rozvíjející odborná školení a kurzy pro činnost s PBZ, PBS a jiných bezpečnostních systémů + pořádání těchto kurzů.

Ve své profesní praxi se již v počátku zaměřil na problematiku požárně bezpečnostních systémů, zejména v oblastech Elektrické požární signalizace a Zařízení dálkového přenosu.

Praxe:

 • Computer Engineering – telekomunikační technika Panasonic, instalace, školení, opravy,
 • Re-Cranes – zdvihadlová technika, dálková ovládání zdvihadlové techniky, projekty, realizace, školení,
 • Alarm Absolon – velkoobchod zabezpečovací technikou, odd. EPS, školení, návrhy, vedení realizací, práce v TNK 124 na novele ČSN 34 2710,
 • DWR, Kanada – instalační a servisní firma přístupovými, kamerovými, zabezpečovacími a protipožárními systémy, instalace, servis, vedení realizací,
 • Alarm Absolon - velkoobchod zabezpečovací technikou, technický ředitel, výběr systémů pro celorepublikovou distribuci, jejich zavádění, homologace, zákaznická podpora,
 • BTL – výrobce a distributor zdravotnických přístrojů a techniky, vedení zahraničního servisu pro 18 zemí,
 • M connections s.r.o. – založení vlastní společnosti, která se cíleně, z širokého portfolia bezpečnostních systémů a činností, vyprofilovala do úzce specializované odborné firmy s primárním fokusem na všechny aspekty provoz pultu centralizované ochrany HZS.

M connections je autorem, investorem a odborným garantem technicko-, ale také -organizační části systému PCO HZS hl.m. Prahy, který je nedílnou součástí dlouholetého bezproblémového provozu celého řešení.

Pultu centralizované ochrany HZS hl.m.Prahy je v rámci ČR největší provozovaný systém PCO HZS v ČR.